fbpx

Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden

Consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering of afhaling van het Product om de Koop zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder daarbij enige andere kosten te moeten dragen dan de directe kosten van het terugzenden van het Product en de waardevermindering van het Product die het gevolg is van het gebruik van het Product, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

Consument kan dit herroepingsrecht uitoefenen door binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf levering of afhaling van het Product aan of door de Consument d.m.v. het modelformulier (https://omheiningcenter.be/hoe-retourneren/) of een ondubbelzinnige verklaring, samen met de factuur of bestelbon, via e-mail of via post Verkoper op de hoogte te stellen van de beslissing om de Koop te herroepen.

Verkoper houdt zicht het recht voor bij een geldige herroeping enkel het aankoopbedrag zonder de originele leveringskosten terug te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Verkoper aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen Partijen is Consument gehouden om het Product in originele staat samen met de originele verpakking en alle toebehoren niet later dan zeven kalenderdagen na de melding van herroeping uitsluitend op eigen kosten, risico en verantwoordelijkheid aan Verkoper terug te sturen naar Mannebeekstraat 23, 8790 Waregem. De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden.

Verkoper zal pas overgaan tot terugbetaling indien hij het Product heeft teruggekregen dan wel indien Consument heeft aangetoond het Product te hebben teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Partijen aanvaarden dat de terugbetaling zal worden verricht middels een betaalmiddel naar keuze van de Verkoper.

 

Stel zelf uw afsluiting samen